Khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu BMP với giá mục tiêu 68.200 đồng/CP

Nguồn báo cáo: BVS
Doanh nghiệp liên quan: MBS-BMP
Ngày phát hành: 13/11/2020

Chúng tôi cho rằng cổ phiếu BMP hấp dẫn nhờ vị thế dẫn đầu thị trường, định giá hấp dẫn, khả năng sinh lời cao, vị thế tài chính mạnh và lợi suất cổ tức hấp dẫn. Duy trì khuyến nghị OUTPERFORM với mức giá mục tiêu 1 năm là 68.200 đồng/CP (mức lợi nhuận kỳ vọng là 29,3 %), định giá công ty ở mức P/E hợp lý là 10,5x.