PVT : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị [Mua +37,9%]

Nguồn báo cáo: VIETCAP
Doanh nghiệp liên quan: PVT
Ngày phát hành: 11/02/2019
Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA cho Tổng CTCP Vận tải Dầu khí trong khi nâng giá mục tiêu thêm 2,2% nhờ cập nhật mô hình định giá và điều chỉnh tăng lợi nhuận dự phóng trung bình 2019-2023 thêm 11% sau KQKD xuất sắc năm 2018.