SZC: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 25,050 đồng/cổ phiếu.

Nguồn báo cáo: VNDS
Doanh nghiệp liên quan: SZC
Ngày phát hành: 28/12/2022
Trong 9T22, doanh thu của SZC tăng 17,3% svck trong khi lợi nhuận (LN) ròng giảm 37,5% svck, chỉ hoàn thành 42,2% dự phóng cả năm. VNDS nhận thấy nhiều khó khăn dần xuất hiện tới từ: chi phí đền bù đất KCN tăng và chậm bàn giao dự án Sonadezi Hữu Phước. Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn là 44.000 đ/cp.