MWG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 128,918 đồng/cp

Nguồn báo cáo: ACBS
Doanh nghiệp liên quan: MWG
Ngày phát hành: 08/09/2021

Chúng tôi dự phóng công ty có thể hoàn thành ~88% kế hoạch lợi nhuận 2021 do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 bùng phát nhưng có thể sẽ phục hồi khá trong 2022. Chuyển giá mục tiêu sang năm sau. Duy trì khuyến nghị MUA.