PHP: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 29,200 đồng/cp

Nguồn báo cáo: VNDS
Doanh nghiệp liên quan: PHP
Ngày phát hành: 05/08/2021

Trong Q2/21, lợi nhuận (LN) ròng PHP tăng 26.0% svck đạt 156 tỷ. LN ròng 6T21 tăng 35.6% svck, đạt 62.3% dự phóng cả năm của VNDS. VNDS tăng dự phóng EPS 2021/22/23 thêm 21.4%/16.6%/24.3% để phản ánh kỳ vọng sản lượng container cao hơn. Duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu cao hơn 29,200 đồng/cổ phiếu.