Báo cáo cập nhật HPG

Nguồn báo cáo: AGRISECO
Doanh nghiệp liên quan: HPG
Ngày phát hành: 10/01/2020

KHUYẾN NGHỊ Khu liên hiệp Hòa Phát Dung Quất đang trong giai đoạn bắt đầu cho sản phẩm ra thị trường. Với sản lượng tiêu thụ tăng lên đột biến trong hai tháng qua, phần nào cho thấy giai đoạn 1 của dự án này bắt đầu vận hành hiệu quả và công tác bán hàng đạt kỳ vọng với động lực mới từ thị trường miền Nam cũng như các thị trường xuất khẩu. Duy trì được những tín hiệu tích cực này, HPG có khả năng đạt được kết quả tham vọng năm 2020 và bắt đầu chứng minh sự thành công của đại dự án Dung Quất. Chúng tôi giữ nguyên vùng định giá 30.000 đồng cho HPG. Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ hoặc mua gom quanh vùng giá thấp, khi HPG lùi về gần vùng hỗ trợ.