Khuyến nghị tích cực cho CTG với giá mục tiêu 50.800 đồng/CP

Nguồn báo cáo: BVS
Doanh nghiệp liên quan: CTG
Ngày phát hành: 02/03/2021
Từ đó BVSC cho rằng CTG xứng đáng được định giá ở mức P/B cao hơn. Do đó chúng tôi đánh giá OUTPERFORM đối với CTG với mức giá mục tiêu là 50.800 đồng/CP tương ứng với mức P/B dự báo 2021 là 1,75 lần và tương đương với mức tăng giá kỳ vọng 36,4% so với mức giá đóng cửa ngày 26/02/2021 là 37.250 VND/CP.