Bản tin ETF: Kết quả thay đổi danh mục ETF kỳ Q2/2023

Nguồn báo cáo: SSI
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 13/06/2023
FTSE Russell và MVIS đã công bố kết quả danh mục các chỉ số mới. Lưu ý rằng danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 19/6, do đó các quỹ ETF liên quan sẽ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày thứ 6 (16/6) tới đây. Cụ thể thay đổi như sau: