MWG: Khuyến nghị GIỮ với giá mục tiêu 165,500 đồng/cp

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: MWG
Ngày phát hành: 01/09/2021

PHS hạ mức dự phóng DTT từ mức 130,836 tỷ đồng xuống còn 117,540 tỷ đồng trong 2021 do đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh và lan rộng trên cả nước vào cuối Q2 và kéo dài sang hết Q3. LNST trong 2021 ước tính đạt 5,183 tỷ đồng (+32%YoY) với giả định BLG cải thiện ở mức 23%. Bằng phương pháp định giá DCF và P/E, PHS hạ mức giá hợp lý cho cổ phiếu MWG từ 168,000 đồng/cổ phiếu xuống còn 165,500 đồng/ cổ phiếu (+0.6% so với giá hiện tại). Từ đó, khuyến nghị GIỮ cổ phiếu này.