MWG: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 43,500 đồng/cổ phiếu.

Nguồn báo cáo: SSI
Doanh nghiệp liên quan: MWG
Ngày phát hành: 29/12/2022
Tình trạng suy giảm trong chi tiêu cho các sản phẩm tiêu dùng không thiết yếu có thể kéo dài ít nhất đến nửa đầu năm 2023 - do đó ảnh hưởng đến KQKD của mảng ICT & CE. Trong khi đó, sự cải thiện về lợi nhuận của mảng bách hóa có thể không đủ để bù đắp cho sự suy giảm này. Mảng ICT & CE của MWG rất nhạy cảm với chu kỳ kinh tế mặc dù ban lãnh đạo đã nỗ lực cắt giảm chi phí và duy trì vị thế dòng tiền lành mạnh. Do đó, SSI khuyến nghị các nhà đầu tư xem xét lại cổ phiếu khi giá cổ phiếu ở mức định giá hấp dẫn hơn. SSI duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với MWG, với giá mục tiêu là 43.500 đồng/cổ phiếu.