Báo cáo ngành Thép và Tôn mạ 6T cuối 2022: Lạm phát gia tăng rủi ro suy giảm sản lượng

Nguồn báo cáo: MAS
Doanh nghiệp liên quan: HPG-HSG-NKG
Ngày phát hành: 06/07/2022

6T cuối 2022, MIRAE hạ nhận định ngành thép từ Tích Cực xuống Trung Tính dựa trên các luận điểm: (i) Áp lực từ nguồn cung than cốc lẫn giá than tăng cao, bào mòn từ 3-6% biên lợi nhuận gộp các công ty thép, (ii) lạm phát chưa có dấu hiệu dừng lại và (iii) ngành bất động sản chững lại trong năm 2022.