EIB: Khuyến nghị Trung lập với giá mục tiêu 20,713 đồng/cổ phiếu.

Nguồn báo cáo: SBS
Doanh nghiệp liên quan: EIB
Ngày phát hành: 31/01/2024
EIB là một trong những Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên, đã hoạt động được hơn 34 năm và đến nay có với 213 chi nhánh trên khắp cả nước. Trong các năm gần đây ngân hàng đã gặp không ít những khó khăn và biến động khiến cho kết quả kinh doanh chưa đạt kỳ vọng, tuy nhiên hiện tại EIB đang tái cơ cấu mạnh mẽ để cải thiện hiệu quả hoạt động. Trong 2 năm gần nhất lợi nhuận của ngân hàng cũng đã có sự cải thiện tích cực mở ra nhiều kỳ vọng trong các năm tới đây. Giá hiện tại của EIB ngày 31/1/2024 đang dao động trong vùng 19,000-20,000 đ/cp khá sát với định giá của chúng tôi do đó SBS đánh giá EIB ở mức Trung lập.