VNM : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Mua

Nguồn báo cáo: MAS
Doanh nghiệp liên quan: VNM
Ngày phát hành: 06/04/2020
VNM hiện đang giao dịch ở mức P / E là 17 lần, giảm so với mức P / E trung bình 5 năm là 24,3 lần, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên thị trường vốn và nền kinh tế toàn cầu nói chung. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến nghị VNM cho các danh mục đầu tư dài hạn, với mức giá mục tiêu là 119.300 đồng dựa trên các yếu tố: 1) nhu cầu trong nước ổn định; 2) vị thế là thương hiệu sữa đứng đầu ngành, nhờ mạng lưới bán lẻ toàn quốc; và 3) tỷ lệ nợ/tài sản thấp, hạn chế tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư