Báo cáo Chiến lược: 3 tháng cuối năm 2022

Nguồn báo cáo: CSI
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 14/10/2022
Về mặt vĩ mô, giá năng lượng tăng cao là yếu tố quan trọng nhất khiến lạm phát tại nhiều quốc gia châu Âu hiện đang ở mức cao nhất trong 3-4 thập kỷ qua. Như tại Anh, dự kiến lạm phát vào T10/2022 sẽ lên tới 13%, trong khi tại khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone), con số này đã dao động quanh mức 10%... Lạm phát kèm suy thoái - hiện tượng kinh tế chưa từng chứng kiến kể từ những năm 1970 là những gì mà thế giới đang trải qua.