Báo cáo cập nhật VNM - KHẢ QUAN

Nguồn báo cáo: VNDS
Doanh nghiệp liên quan: VNM
Ngày phát hành: 08/04/2020

Duy trì đánh giá Khả Quan và hạ giá mục tiêu xuống 131.000 đồng/cp. Chúng tôi giảm giá mục tiêu 15,8% để phản ánh (1) dự phóng tăng trưởng LN ròng 2020 giảm 3,3 điểm %, (2) phần bù rủi ro cao hơn (11,0% sv mức cũ 10,1%) và (3) hệ số P/E mục tiêu giảm do tình trạng bán tháo trên thị trường. Giá mục tiêu dựa trên mô hình DCF 10 năm (WACC 9,2%, chi phí vốn 4,1% and tăng trưởng dài hạn 3,5%) và P/E 21,6 lần áp dụng trên EPS dự phóng 2020. Chúng tôi tin rằng VNM là một trong những lựa chọn đầu tư tốt nhất ở thời điểm hiện tại nhờ mô hình kinh doanh ít bị ảnh hưởng trong đại dịch và định giá hấp dẫn.