HND: Khó khăn tạm thời trong 2021 nhưng triển vọng dài hạn tích cực

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan: HND
Ngày phát hành: 28/10/2020

Kết quả kinh doanh quý 3/2020 của Nhiệt điện Hải Phòng: doanh thu đạt 2,286 tỉ đồng giảm 1.7% do sản lượng điện thực phát giảm 162 triệu kWh so với quý 3/2019, lũy kế doanh thu 9T2020 đạt 8,437 tỉ đồng tăng 4.4% so với cùng kì. Lợi nhuận quý 3/2020 đạt 175 tỉ đồng tăng 88.4% so với cùng kì, lũy kế lợi nhuận sau thuế 9T2020 đạt 921 tỉ đồng tăng 51.5% YoY. KBSV khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu HND, giá mục tiêu là 22,500VND/Cổ phiếu, cao hơn 22.2% so với giá đóng cửa ngày 19/10/2020.