PC1: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 43,400 đồng/cp

Nguồn báo cáo: PSI
Doanh nghiệp liên quan: PC1
Ngày phát hành: 01/09/2021
Với việc giá toàn phần thị trường điện bình quân đang cao hơn cùng kỳ trong tháng 3, 4, 6 và có thể sẽ tiếp tục cao hơn trong nửa cuối năm khi giá nguyên liệu đầu vào của than và khí tiếp tục tăng sẽ giúp cho doanh nghiệp PC1 gia tăng được doanh thu bán điện. Chúng tôi khuyến nghị mua PC1 với giá mục tiêu 43,400 VNĐ/ cổ phiếu (upside: 25.1%) tương ứng với P/E forward 2021 là 14.7.