CTD: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 87,500 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: CTD
Ngày phát hành: 22/05/2024
Theo đuổi định hướng chiến lược tiếp cận các sản phẩm xây dựng công nghệ mới cũng như áp dụng các kỹ thuật xây dựng tiên tiến (tòa nhà/hạ tầng công nghiệp xanh theo tiêu chuẩn LEED và LOTUS) • Nắm bắt tốt cơ hội từ làn sóng đầu tư FDI tại Việt Nam với sự chuyển dịch kịp thời sang lĩnh vực xây dựng hạ tầng công nghiệp trong bối cảnh xây dựng dân dụng gặp nhiều khó khăn. • Sở hữu được lợi thế cạnh tranh với năng lực xây dựng các công trình xanh, phù hợp với xu thế đầu tư sản xuất ESG hiện nay. • Biên lợi nhuận gộp được kì vọng tạo đáy.