TCB: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 54,500 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan: TCB
Ngày phát hành: 17/05/2024
Sau khi điều chỉnh kỳ vọng về KQKD, chúng tôi nâng mức giá mục tiêu của TCB từ 45,200 VNĐ/cp lên 54,500 VNĐ/cp. Với tiềm năng tăng giá 14% so với giá đóng cửa ngày 14/5/2024, KBSV duy trì quan điểm TRUNG LẬP với cổ phiếu TCB.