VIB: Cập nhật cuộc họp ĐHCĐ bất thường

Nguồn báo cáo: SSI
Doanh nghiệp liên quan: VIB
Ngày phát hành: 12/06/2024
VIB đã tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024 vào ngày hôm qua 11/6/2024, ĐHCĐ đã thông qua đề xuất giảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài (FOL) từ 20,5% xuống 4,99%, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Hơn 2 tỷ cổ phiếu đã được bỏ phiếu trong cuộc họp (hiện có 2,54 tỷ cổ phiếu lưu hành), trong đó có 25,713% (tương đương 538 triệu cổ phiếu) bỏ phiếu phản đối. Mặc dù đối tác chiến lược của VIB (CBA) có thể giữ lại số cổ phần hiện tại là 19,8% tương đương 503 triệu cổ phiếu nhưng không được tăng tỷ lệ sở hữu và chỉ được phép bán ra Cổ phần cho đến khi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VIB bằng hoặc nhỏ hơn 4,99% – trừ trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Như vậy, CBA chỉ có thể bán lại cho các nhà đầu tư trong nước, điều này có thể ảnh hưởng đến giá thoái vốn. Theo CBA, kế hoạch thoái vốn của họ không thay đổi kể từ năm 2018 do thay đổi về mặt chính sách. Chúng tôi cho rằng sẽ không có thỏa thuận khối lượng và giá bán tại thời điểm này