PC1: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 34,268 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: YSVN
Doanh nghiệp liên quan: PC1-NG
Ngày phát hành: 12/06/2024
Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với PC1 và tăng mức giá mục tiêu thêm +15,5% lên 34.268 đồng/cp. ► Chúng tôi dự báo LNST CĐCT mẹ (PATMI) 2024E sẽ đạt 434 tỷ VNĐ, tăng +210% so với cùng kỳ. ► Rủi ro: Mức đòn bẩy tài chính cao khiến PC1 dễ bị ảnh hưởng khi lãi suất tăng.