NLG: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 43,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: SSI
Doanh nghiệp liên quan: NLG
Ngày phát hành: 14/06/2024
Tích cực khi lợi nhuận trong Quý 2/2024 có thể sẽ cao do ghi nhận lợi nhuận từ giao dịch chuyển nhượng 25% tại dự án Paragon Đại Phước khi thủ tục pháp lý của giao dịch đang ở giai đoạn cuối