VCB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 105,200 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan: VCB
Ngày phát hành: 14/06/2024
Sử dụng 2 phương pháp định giá P/B và Chiết khấu lợi nhuận thặng dư, chúng tôi đưa ra mức giá mục tiêu cho năm 2024 của cổ phiếu VCB là 105,200 VND/cp, cao hơn 19.0% so với giá tại ngày 13/06/2024. Khuyến nghị MUA với cổ phiếu VCB