QNS: Khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG với giá mục tiêu 57,500 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MAS
Doanh nghiệp liên quan: QNS
Ngày phát hành: 14/06/2024
QNS đang giao động quanh hỗ trợ 49.800 đ/cp(MA20). Kỳ vọng QNS vượt qua vùng đỉnh quanh 52.000 đ/cp và tiến về vùng giá mục tiêu quanh 57.500 đ/cp.