ANV: Khuyến nghị NẮM GIỮ với giá mục tiêu 35,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: ANV-NG-PHS
Ngày phát hành: 05/07/2024
Kết thúc 1Q2024, ANV vẫn ghi nhận KQKD kém khả quan với doanh thu thuần giảm 12% YoY đạt 1,016 tỷ đồng và LNST giảm 81.7% YoY còn 16.9 tỷ đồng. Giá cá nguyên liệu tăng nhanh hơn giá bán đã làm cho biên lợi nhuận gộp suy giảm còn 10.0%.  Chúng tôi cho rằng ANV có thể vẫn sẽ đối mặt với thách thức về giá cá xuất khẩu khi giá cá xuất khẩu Trung Quốc dự kiến tiếp tục giảm trong năm nay trong khi tăng trưởng tại Mỹ chưa đủ để bù đắp. Dù vậy, sản lượng cá tra xuất khẩu dự kiến tăng 5% YoY khi công ty thúc đẩy xuất khẩu đến Mỹ. Do nhu cầu tiêu thụ cá tra tại Trung Quốc không phục hồi mạnh như dự kiến khi phải đối mặt với lượng lớn cá minh thái Nga tại Trung Quốc, cùng với kỳ vọng giá cá tra vẫn tương đương năm ngoái, chúng tôi điều chỉnh giảm dự phóng doanh thu năm 2024 của ANV 5% đạt 4,535 tỷ đồng (+2.2% YoY) và giảm dự phóng LNST 44% còn 145 tỷ đồng (+269.0% YoY).  Chúng tôi thay đổi khuyến nghị MUA (Báo cáo chiến lược Ngành Thủy sản phát hành vào tháng 12/23) thành NẮM GIỮ với giá hợp lý dành cho ANV là 35,300 VND/cổ phiếu, tương ứng mức tăng trưởng tiềm năng so với giá hiện tại là 6%