Dự báo thay đổi chỉ số VN Diamond kỳ quý 2/2024

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: PHS
Ngày phát hành: 02/04/2024
Trong kỳ cập nhật Q2/2024, PHS dự báo chỉ số VN Diamond sẽ loại ra MWG, VRE, đồng thời thêm vào BMP và DHC.  Dự kiến tỷ trọng các cổ phiếu sẽ bị thay đổi đáng kể. Trong đó, PNJ và GMD là những mã sẽ được hưởng lợi nhiều nhất khi tỷ trọng mới có thể tăng lên đến 15%