Báo cáo Vĩ mô và Thị trường 2024

Nguồn báo cáo: BVS
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 29/12/2023
GDP Việt Nam chịu tác động lớn từ các yếu tố bên ngoài Việt Nam là nước có độ mở nền kinh tế rất lớn và cũng là một trong những nước chịu tác động lớn nhất từ các cú sốc của nền kinh tế thế giới.