ACB: Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 31,800 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BVS
Doanh nghiệp liên quan: ACB
Ngày phát hành: 07/08/2023
Chất lượng tài sản tốt, tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp trong nhiều năm liền. Chiến lược thận trọng: Không đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp; tỷ trọng cho vay các công ty phát triển bất động sản được giữ ở mức thấp. Bộ đệm dự phòng tốt giúp ngân hàng không gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý nợ xấu. Lợi suất sinh lời cao và bền vững.