KDH: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 42,200 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: KDH-NG-PHS-C
Ngày phát hành: 19/03/2024
Năm 2024, kết quả kinh doanh của KDH kỳ vọng phục hồi nhà tập trung bàn giao các dự án tạo Privia, Classia và bán các lô đất nhỏ  Quỹ đất sạch, lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng kinh nghiệm phát triển dự án tốt và sự hợp tác với Keppel Land, KDH có thể tiếp tục triển khai các dự án đầu tư mới để duy trì đà tăng trưởng trong tương lai.  Khuyến nghị của chúng tôi là MUA với tiềm năng tăng giá 15%.