Báo cáo ngành Dệt may: Sẵn sàng vượt bão

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: NG-PHS-C-MSH-TCM
Ngày phát hành: 25/03/2024
Tại Mỹ, hàng tồn kho đang dần cạn kiệt, chúng tôi cho rằng quá trình bổ sung hàng tồn kho đang bắt đầu và sẽ là động lực chính cho tăng trưởng xuất khẩu dệt may Việt Nam năm 2024.  Đơn giá hàng dệt may thấp vẫn là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp dệt may Việt Nam do sức cạnh tranh về chi phí thấp hơn so với Bangladesh.  Các Hiệp định thương mại tự do như EVFTA, CPTPP và RCEP sẽ tiếp tục tạo cơ hội lớn cho xuất khẩu dệt may Việt Nam.  Cổ phiếu ưa thích của chúng tôi là MSH và TCM với tiềm năng tăng giá so với giá hiện tại lần lượt là 24% và 26%.