Fund Flow 29/04/2024: Dòng tiền vào các quỹ ETF ĐNÁ đảo chiều hút ròng

Nguồn báo cáo: YSVN
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 02/05/2024
Thị trường hứng khoán Mỹ tăng điểm trở lại trong tuần qua ở cả ba chỉ số chính S&P500, Nasdaq và DowJones, niềm tin của nhà đầu tư với thị trường đã quay lại sau khi nhiều công ty công bố kết quả kinh doanh tích cực. Cùng lúc đó, dòng tiền vào các quỹ ETF Mỹ quay lại hút ròng thêm 7.2 tỷ USD, tăng 26% so với tuần trước đó. Trong khi các quỹ đầu tư vào cổ phiếu trong nước chỉ huy động được thêm 1.9 tỷ USD (-77% WoW), các quỹ đầu tư trái phiếu Mỹ đảo chiều hút ròng 3.2 tỷ USD trong tuần qua. • Cùng lúc đó, dòng tiền quay lại mạnh mẽ tại các quỹ ETF đầu tư ra thị trường thế giới. Cụ thể, các quỹ đầu tư cổ phiếu nước ngoài đảo chiều hút ròng 686 triệu USD sau tuần bị rút ròng mạnh trước đó; các quỹ đầu tư trái phiếu huy động được thêm 1 tỷ USD, tăng 45% so với con số ghi nhận trong tuần trước. • Dòng tiền tiếp tục đi vào các quỹ ETF đầu tư vào hàng hóa, dù xu hướng đã chậm lại, cụ thể tuần qua các quỹ này được bơm ròng thêm 113 triệu USD, giảm 68% so với lượng hút ròng trong tuần trước.