ACB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 33,400 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan: ACB-C
Ngày phát hành: 06/03/2024
Sử dụng kết hợp 2 phương pháp định giá P/B và Chiết khấu lợi nhuận thặng dư, chúng tôi giữ nguyên mức giá mục tiêu cho năm 2024 của cổ phiếu ACB là 33,400 VND/cp, cao hơn 20% so với giá tại ngày 05/03/2024. Khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu ACB