Phan Trí Nghĩa


Phan Trí Nghĩa
 • Họ tên : Phan Trí Nghĩa
 • Nơi sinh : Hà Tĩnh
 • Trình độ : Cử nhân Kinh tế

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • - 5/2020 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công nghiệp Nhựa Á Châu
 • - 5/2020 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần khoáng sản Đông Á
 • - 5/2020 – nay: Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Sông La Xanh
 • - 07/2008 – 3/2020: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh.
 • - 07/2008 – 3/2020: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su (Lào)
 • - 01/2008 – 07/2008: Phó phòng Tổ chức Lao động - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh.
 • - 01/2004 – 01/2008: Phó phòng Tổ chức Lao động - Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh.
 • - 01/2002 - 01/2004: Trưởng ban Tổ chức định mức tiền lương - Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh.
 • - 09/1998 - 01/2002: Trợ lý Phòng Tổ chức lao động Công ty Hợp tác kinh tế Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh.

Chức vụ hiện tại

 • STT Công ty Chức vụ Bổ nhiệm
 • 1 Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh Thành viên HĐQT độc lập
 • 2 Công ty Cổ phần Bao bì Sông La Xanh Chủ tịch HĐQT
 • 3 Công ty Cổ phần Bao bì Sông La Xanh Giám đốc
 • 4 Công ty Cổ phần Công nghiệp Nhựa Á Châu Chủ tịch HĐQT
 • 5 Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Đông Chủ tịch HĐQT