Hòa Thị Thu Hà


Hòa Thị Thu Hà
 • Họ tên : Hòa Thị Thu Hà
 • Nguyên quán : Hải Dương
 • Trình độ : Cử nhân Kinh tế
 • Tổng tài sản cá nhân : 16.55 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 16.55 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • - Từ tháng 1/2023 – nay: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Tập đoàn An Phát Holdings
 • - Từ tháng 6/2020 – nay: Thành viên HĐQT CTCP Nhựa Hà Nội
 • - Từ tháng 3/2018 – nay: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính CTCP Nhựa An Phát Xanh
 • - Từ 2010 – 6/2022: Thành viên HĐQT CTCP Nhựa An Phát Xanh
 • - Từ 2010 – 3/2018: Kế toán trưởng CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh)
 • - Từ 2006 – 2009: Trưởng phòng kế toán CTCP Nhựa và Bao bì An Phát (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh)
 • - Từ 2005 – 3/2007: Nhân viên kế toán Công ty TNHH Anh Hai Duy (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh)
 • - Từ 2003 – 2005: Nhân viên kế toán Công ty TNHH Hưng Việt
 • - Từ 2000 – 2002: Nhân viên kế toán Công ty TNHH Khang Vinh

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 APH 500,000 0.21 15/03/2023 5
 • 2 AAA 1,000,000 0.26 13/12/2022 11.55
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   APH
   500,000
   0.21%
  • 2
   AAA
   1,000,000
   0.26%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 15/03/2023
   5
  • 13/12/2022
   11.55

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua AAA 20/11/2022 - 19/12/2022 1,000,000 12/12/2022 1,000,000
 • Đăng ký bán AAA 13/07/2021 - 15/07/2021 250,888 01/01/0001 0
 • Đã mua AAA 19/04/2021 - 13/05/2021 300,000 13/05/2021 250,888