Phạm Đỗ Huy Cường


Phạm Đỗ Huy Cường
 • Họ tên : Phạm Đỗ Huy Cường
 • Nguyên quán : Phú Thọ
 • Trình độ : Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
 • Tổng tài sản cá nhân : 18.75 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 18.75 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Quá trình làm việc:
 • - Từ 1/2023 – nay: Tổng Giám đốc Tập đoàn An Phát Holdings
 • - Từ 9/2021 – nay: Thành viên HĐQT CTCP Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát 1
 • - Từ 5/2021 – nay: Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Nhựa, bao bì Vinh
 • - Từ 1/2021 – nay: Thành viên HĐQT CTCP Sản xuất PBAT An Phát
 • - Từ 7/2019 – 1/2023: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Thường trực kiêm Giám đốc Tài chính CTCP Tập đoàn An Phát Holdings
 • - Từ 8/2018 – nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc Tài chính CTCP Tập đoàn An Phát Holdings
 • - Từ 7/2018 – 8/2018: Giám đốc Tài chính CTCP Tập đoàn An Phát Holdings
 • - Từ 2015 – 2017: Giám đốc Tài chính CTCP Tập đoàn T&T
 • - Từ 2013 – 2015: Trưởng ban Tài chính Kế toán CTCP Tập đoàn Đại Dương
 • - Từ 2009 – 2013: Trưởng nhóm Kiểm toán Công ty TNHH Ernst&Young
 • - Từ 2005 – 2009: Nhân viên Tài chính Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 APH 1,875,000 0.77 10/03/2023 18.75
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   APH
   1,875,000
   0.77%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 10/03/2023
   18.75