Lê Thanh Nghị


Lê Thanh Nghị
  • Họ tên : Lê Thanh Nghị
  • Năm sinh : 11/01/1986


Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

  • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
  • Đã mua HLB 09/08/2023 - 30/07/2023 5,000 20/09/2023 5,000