Nguyễn Quang Dũng


Nguyễn Quang Dũng
 • Họ tên : Nguyễn Quang Dũng
 • Năm sinh : 13/11/1986
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.03 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.03 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HLB 100 0 19/04/2022 0.03
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HLB
   100
   0%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 19/04/2022
   0.03

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua HLB 09/07/2023 - 30/07/2023 2,000 20/09/2023 2,000
 • Đã mua HLB 03/11/2021 - 28/11/2021 3,000 28/11/2021 100