Phạm Minh Hưng


Phạm Minh Hưng
 • Họ tên : Phạm Minh Hưng
 • Năm sinh : 16/09/1975
 • Nơi sinh : Quảng Ninh
 • Cư trú : P Hà Long, TP Hạ Long, Quảng Ninh
 • Số CMND : 100708080
 • Trình độ : Cử nhân Quản trị Kinh doanh
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.4 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.4 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Quá trình làm việc:
 • - 07/2009-10/2015: Trưởng phòng Thị trường Miền Đông - CTCP Bia &NGK Hạ Long
 • - 12/2008-06/2009: Phó phòng kế hoạch - CTCP Bia & NGK Hạ Long
 • - 06/2002-11/2008: Nhân viên thống kê - CTCP Bia & NGK Hạ Long
 • Đến ngày 20 tháng 04 năm 2021 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HLB 1,320 0.04 31/12/2018 0.4
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HLB
   1,320
   0.04%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2018
   0.4