Nguyễn Thị Trực


Nguyễn Thị Trực
  • Họ tên : Nguyễn Thị Trực


Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

  • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
  • Đã bán HLB 07/09/2023 - 01/10/2023 4,000 01/10/2023 700
  • Đăng ký bán HLB 07/09/2023 - 01/10/2023 4,000 01/01/0001 0