Nguyễn Thị Kim Loan


Nguyễn Thị Kim Loan
 • Họ tên : Nguyễn Thị Kim Loan
 • Năm sinh : 01/02/1974
 • Trình độ : Đại học Tài chính - Kế toán
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.48 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.48 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Đại học Tài chính - Kế toán
Quá trình làm việc:
 • - 12/2010- 11/2015: Phó phòng kế toán CTCP Bia & NGK Hạ Long
 • - 01/1991-11/2010: NV thống kê, NV kế toán CTCP Bia & NGK Hạ Long
 • Từ ngày 23 tháng 03 năm 2017 đến ngày 20 tháng 04 năm 2021 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HLB 1,610 0.05 31/12/2018 0.48
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HLB
   1,610
   0.05%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2018
   0.48