Phạm Minh Đức


Phạm Minh Đức
 • Họ tên : Phạm Minh Đức
 • Năm sinh : 27/11/1976
 • Nguyên quán : Nhị Khê, Thường Tín, Hà Tây
 • Nơi sinh : Hòa Bình
 • Cư trú : Số 79, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Số CMND : 017076000009
 • Tổng tài sản cá nhân : 69.02 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 119.23 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Xây dựng
Quá trình làm việc:
 • Từ tháng 08 năm 1999 đến tháng 01 năm 2002 : Cán bộ kỹ thuật - XNXD số 4 - Công ty XD Bảo tàng Hồ Chí Minh
 • Từ tháng 02 năm 2002 đến tháng 06 năm 2006 : Đội trưởng đội XD số 2 - XNXD số 4 - Công ty XD Bảo tàng Hồ Chí Minh
 • Từ tháng 07 năm 2006 đến tháng 02 năm 2009 : Phó GĐ Kỹ thuật thi công XNXD số 4 - Công ty CP XD Bảo tàng Hồ Chí Minh
 • Từ tháng 03 năm 2009 đến tháng 08 năm 2014 : Giám đốc XNXD số 4 - Công ty CP XD Bảo tàng HCM
 • Từ tháng 09 năm 2014 đến tháng 05 năm 2016 : Phó GĐ Công ty kiêm GĐ XNXD số 4 - Công ty CP XD Bảo tàng HCM
 • Từ tháng 06 năm 2016 đến ngày 15 tháng 09 năm 2021 : Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh
 • Từ tháng 06 năm 2016 : Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ Công ty CP XD Bảo tàng HCM

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HMS 1,729,768 17.09 29/10/2021 69.02
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HMS
   1,729,768
   17.09%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 29/10/2021
   69.02

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HMS 1,258,520 12.44% 06/2017 50.21
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HMS
   1,258,520
   12.44%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 06/2017
   50.21

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Phạm Thanh Phúc

Anh ruột HMS 66,500 29/10/2021 2.65

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua HMS 04/10/2021 - 28/10/2021 50,000 28/10/2021 22,300
 • Đã mua HMS 04/10/2018 - 01/11/2018 600,000 01/11/2018 520,166
 • Đã mua HMS 24/06/2018 - 23/07/2018 616,000 23/07/2018 603,302
 • Đã mua HMS - 0 03/05/2018 244,078
 • Đã mua HMS 22/10/2017 - 02/11/2017 100,000 02/11/2017 96,777
 • Đã mua HMS 23/08/2017 - 19/09/2017 30,000 19/09/2017 25,880
 • Đăng ký mua HMS 25/06/2017 - 24/07/2017 150,000 24/07/2017 0