Đoàn Văn Khang


Đoàn Văn Khang
 • Họ tên : Đoàn Văn Khang
 • Năm sinh : 05/12/1957
 • Nguyên quán : Khê Tranh, Dọc Vỏ, Quảng Ninh
 • Nơi sinh : Hà Nội
 • Cư trú : Số 18, ngõ 144/2 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Số CMND : 012563148
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.81 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.81 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Thủy lợi
Quá trình làm việc:
 • Từ tháng 10 năm 1978 đến tháng 03 năm 1988 : Tổng Công ty Thủy điện Sông Đà
 • Từ tháng 04 năm 1988 đến tháng 04 năm 1997 : Đội trưởng - Công ty xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh
 • Từ tháng 05 năm 1997 đến tháng 02 năm 2001 : Phó GĐ Xí nghiệp - Công ty Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh
 • Từ tháng 03 năm 2001 đến tháng 02 năm 2006 : Giám đốc Xí nghiệp - Công ty xây dựng bảo tàng HCM
 • Từ tháng 03 năm 2006 đến tháng 05 năm 2011 : Ủy viên HĐQT - Phó GĐ CTCP xây dựng bảo tàng HCM
 • Từ tháng 06 năm 2011 đến tháng 09 năm 2014 : Phó Chủ tịch HĐQT - Phó GĐ CTCP Xây dựng bảo tàng HCM
 • Từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 06 năm 2016 : Chủ tịch HĐQT - CTCP Xây dựng bảo tàng HCM
 • Từ tháng 06 năm 2016 : Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐQT CTCP XD bảo tàng HCM

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HMS 20,320 0.2 30/12/2016 0.81
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HMS
   20,320
   0.2%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 30/12/2016
   0.81

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Nguyễn Thị Nhật Lệ

Vợ HMS 15,000 30/12/2016 0.6