Ngô Kim Dung


Ngô Kim Dung
 • Họ tên : Ngô Kim Dung
 • Tổng tài sản cá nhân : 1.73 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 1.73 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HMS 43,439 0.43 21/09/2022 1.73
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HMS
   43,439
   0.43%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 21/09/2022
   1.73

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán HMS 29/10/2017 - 28/11/2017 30,000 28/11/2017 17,500
 • Đăng ký bán HMS 31/08/2017 - 28/09/2017 15,000 28/09/2017 0