Nguyễn Minh Trang


Nguyễn Minh Trang
 • Họ tên : Nguyễn Minh Trang
 • Năm sinh : 09/08/1970
 • Nơi sinh : Hà Nội
 • Cư trú : số 169 tổ 13 Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội
 • Số CMND : 012166538
 • Trình độ : - Cử nhân Kế toán- Thạc sỹ Kinh tế

Quá trình học tập:
 • Thạc sỹ Kinh tế
 • Cử nhân Kế toán
Quá trình làm việc:
 • + 9/2019 - đến nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Sản xuất gia công và Xuất nhập khẩu Hanel
 • + 9/2019 - đến nay: Thành viên HĐTV Công tyTNHH ICD Hà Nội
 • + 9/2019 - đến nay: Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Dehaco
 • + 11/2019 - đến nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Hanel xốp nhựa
 • + 10/2019 - đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Đào tạo dạy nghề Hanel
 • + 11/2019 - đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ điện tử Hanel
 • + 5/2018 - đến nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và kinh doanh thưcmg mại Hanel
 • + 7/2014 - 9/2019: Thành viên BKS Công ty CP Đô thị sinh thái Vân Nội
 • + 7/2015 - 9/2019: Trưởng BKS Công ty CP Truyền hình số Miền Bắc
 • + 9/2015 - 9/2019: Thành viên BKS Công ty CP Daeha
 • + 7/2014 - 9/2019: Trưởng BKS Công ty CP sản xuất gia công và xuất nhập khẩu Hanel
 • + 1/2015 - 9/2019: Trưởng BKS Công ty TNHH Dehaco
 • + 4/2017 - 9/2019: Trưởng BKS Công ty CP Dịch vụ khu công nghiệp Hanel
 • + 7/2014 - 9/2019: Trưởng BKS Công ty CP Truyền thông Hanel
 • + 4/2015 - 9/2019: Trưởng BKS Công ty CP Hanel xốp nhựa
 • + 7/2016 - 9/2019: Trưởng BKS Công ty CP Đầu tư và Đào tạo dạy nghề Hanel
 • + 26/8/2019 - đến nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hanel
 • + 11/6/2019 - 26/8/2019: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hanel
 • + 27/6/2017 - 10/6/2019: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hanel
 • + 12/2013 - 27/6/2017: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty TNHH MTV Hanel
 • + 4/2001 - 12/2013: Kế toán trưởng - Phó Giám đốc tài chính; Trưởng BKS công ty con thuộc Kinh Đô Công ty TNHH XD và lắp đặt KT Kinh Đô
 • 1999 - 2001: Kế toán thanh toán Công ty Sao bắc đẩu
 • Từ tháng 07 năm 1999 đến tháng 03 năm 2001 : Kế toán viên CTCP Sao Bắc Đẩu
 • Từ tháng 04 năm 2001 đến tháng 05 năm 2009 : Kế toán trưởng Công ty TNHH Xây dựng và lắp đặt kỹ thuật
 • Từ tháng 06 năm 2009 đến tháng 12 năm 2013 : Phó GĐ, Kế toán trưởng công ty TNHH Xây dựng và lắp đặt kỹ thuật
 • Từ tháng 01 năm 2014 đến nay : Trưởng BKS nội bộ Công ty TNHH MTV Hanel, Trưởng BKS CTCP SX điện tử CNC Hanel, Trưởng BKS CTCP truyền thông Hanel, Trưởng BKS CTCP SX gia công và XNK hanel

Chức vụ hiện tại