Nguyễn Duy Hải


Nguyễn Duy Hải
 • Họ tên : Nguyễn Duy Hải
 • Năm sinh : 19/12/1970
 • Cư trú : 40B, ngách 72/73 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Số CMND : 011889934
 • Trình độ : Kỹ sư
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.76 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.76 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Điện tử - Viễn thông
Quá trình làm việc:
 • Từ năm 1994 đến năm 1997 : Nhân viên Xí nghiệp điện tử Thành Công - Công ty TNHH MTV Hanel
 • Từ năm 1997 đến năm 2000 : Tổ trưởng sản xuất xí nghiệp điện tử Thành Công - Công ty TNHH MTV Hanel
 • Từ năm 2000 đến năm 2004 : Quản đốc Nhà máy công nghệ cao Hanel - Công ty TNHH MTV Hanel
 • Từ năm 2004 đến năm 2007 : Phó GĐ nhà máy điện tử công nghệ cao Hanel - Công ty TNHH MTV Hanel
 • Từ năm 2007 đến nay : Phó GĐ CTCP Hanel Xốp Nhựa

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HNP 37,366 0.75 31/12/2022 0.76
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HNP
   37,366
   0.75%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   0.76