Hoàng Văn Phúc


Hoàng Văn Phúc
 • Họ tên : Hoàng Văn Phúc
 • Năm sinh : 06/08/1962
 • Nơi sinh : Nghệ An
 • Số CMND : 011442454
 • Trình độ : - Kỹ sư- Cử nhân
 • Tổng tài sản cá nhân : 2.49 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 2.49 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế
 • Kỹ sư Chế tạo máy
Quá trình làm việc:
 • Từ tháng 08 năm 1985 đến tháng 10 năm 1987 : Cán bộ kỹ thuật Nhà máy chế tạo thiết bị Áp lực Đông Anh
 • Từ tháng 10 năm 1987 đến tháng 02 năm 1991 : Phụ trách định mức kinh tế kỹ thuật Nhà máy chế tạo thiết bị Áp lực Đông Anh
 • Từ tháng 02 năm 1991 đến tháng 09 năm 1994 : Phó quản đốc phân xưởng cơ khí Nhà máy chế tạo thiết bị áp lực Đông Anh
 • Từ tháng 09 năm 1994 đến tháng 04 năm 2000 : Trưởng phòng thị trường chế tạo thiết bị Áp lực Đông Anh - Nhà máy chế tạo Áp lực Đông Anh
 • Từ tháng 04 năm 2000 đến tháng 07 năm 2002 : Giám đốc Xí nghiệp chế tạo thiết bị Áp lực Đông Anh - Nhà máy chế tạo áp lực Đông Anh
 • Từ tháng 07 năm 2002 đến tháng 03 năm 2003 : Giám đốc Xí nghiệp lắp máy 2 Công ty Nồi hơi Việt Nam
 • Từ năm 2001 đến nay : TV HĐQT CTCP Hanel Xốp nhựa
 • Từ tháng 03 năm 2003 đến nay : Thành viên HĐQT-, Phó TGĐ CTCP Nồi hơi Việt Nam

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HNP 121,906 2.44 31/12/2022 2.49
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HNP
   121,906
   2.44%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   2.49