Hoàng Thu Hương


Hoàng Thu Hương
 • Họ tên : Hoàng Thu Hương
 • Tổng tài sản cá nhân : 2.49 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 2.49 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HNP 121,946 2.44 31/12/2022 2.49
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HNP
   121,946
   2.44%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   2.49