Nguyễn Thành Thảo


Nguyễn Thành Thảo
 • Họ tên : Nguyễn Thành Thảo
 • Năm sinh : 26/06/1972
 • Nguyên quán : Long An
 • Nơi sinh : Long An
 • Cư trú : Ấp Bình Tiền 1, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An
 • Số CMND : 300628901

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư
Quá trình làm việc:
 • Tháng 06/2009 - nay: Trưởng phòng Kinh Doanh CTCP Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh
 • Thảng 09/2005 - Tháng 06/2009: Giám đốc nhà máy - Kiêm Trưởng phòng Kinh Doanh - Xuất nhập khẩu Công Ty cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh
 • 1998 - Tháng 08-2005: Giám đốc nhà máy Xí nghiệp phân bón Hóa Sinh

Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán HSI 18/05/2010 - 18/07/2010 81,600 06/07/2010 81,600
 • Đăng ký bán HSI 27/04/2010 - 06/05/2010 81,600 06/05/2010 0
 • Đã bán HSI 28/04/2009 - 14/05/2009 60,000 07/05/2009 60,000
 • Đã mua HSI 09/03/2009 - 12/03/2009 2,000 12/03/2009 1,000