Lã Thị Thanh Phương


Lã Thị Thanh Phương
 • Họ tên : Lã Thị Thanh Phương
 • Năm sinh : 29/11/1964
 • Nguyên quán : Hà Nam
 • Nơi sinh : An Giang
 • Cư trú : 236/26A Điện Biên Phủ, P.17, Bình Thạnh, TPHCM
 • Số CMND : 022027406
 • Tổng tài sản cá nhân : 3.7 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 3.7 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế tài chính
Quá trình làm việc:
 • Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty CP Kỹ Thuật và Ô Tô Trường Long : Thành viên HĐQT; Phó Giám đốc điều hành
 • - Từ năm 2007 - nay: Phó Giám đốc Điều hành công ty Cổ phần Kỹ Thuật và Ô tô Trường Long
 • - Từ năm 2004 - 2007: Giám đốc công ty Tư Vấn Đầu Tư và Thương Mại Dịch Vụ APG. Sáng lập viên, thành viên hội đồng quản trị công ty Cổ phần Kỹ Thuật và Ô tô Trường Long
 • - Từ năm 2003 - 2006: Thành viên hội đồng quản trị, công ty TNHH Ta Lư – Nhà hàng Bobby Chinn Hà Nội
 • - Từ năm 1993 - 2004 : Giám đốc phát triển dự án, Quỹ đầu tư Asia Pacific International (Vietnam)

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HTL 236,455 1.97 31/12/2022 3.7
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HTL
   236,455
   1.97%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   3.7

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Nguyễn Thị Kiều Diễm

Em dâu HTL 3,038,146 31/12/2022 47.55

Lã Văn Trường Sơn

Em trai HTL 2,025,657 17/02/2023 31.7

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua HTL 06/08/2018 - 04/09/2018 300,000 05/09/2018 150,180
 • Đã bán HTL 29/08/2016 - 27/09/2016 10,000 19/09/2016 1,000
 • Đã bán HTL 20/06/2016 - 19/07/2016 10,000 03/07/2016 10,000
 • Đã bán HTL 28/07/2015 - 26/08/2015 10,000 26/08/2015 5,270
 • Đã bán HTL 26/01/2014 - 24/02/2014 510,546 26/01/2014 510,546
 • Đã mua HTL 03/06/2013 - 02/07/2013 10,000 02/07/2013 5,240