Lê Đỗ Thắng


Lê Đỗ Thắng
 • Họ tên : Lê Đỗ Thắng
 • Năm sinh : 03/02/1974
 • Cư trú : Xóm 6 Đông Cương, TP Thanh Hóa
 • Trình độ : Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.24 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.24 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HU4 20,700 0.14 31/12/2018 0.24
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HU4
   20,700
   0.14%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2018
   0.24

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Lê Đỗ Thuận

Em trai HU4 8,750 31/12/2015 0.1